Tam, kjer so doma bele breze, tam so doma naše čebele, ki še lahko uživajo v nabiranju nektarja in mane v neokrnjeni naravi.

 

 

 

Prva stran Belokranjski med Cvetni prah Matični mleček Propolis Vosek Ostalo Cenik O nas Kontakt Ali veš... Povezave
                      Krvavčji Vrh

Vzreja rodovniških matic na plemenilni postaji Rog - Ponikve                                                                

Video predstavitev vzreje rodovniških matic na plemenilni postaji Rog Ponikve

 

Matica je duša in gospodarski temelj čebelje družine. Tega smo se semiški čebelarji vedno zavedali, zato smo okrog leta 1998 začeli tuhtati o društvenem vzrejališču matic.

Od vseh možnih lokacij se je skupini izkušenih čebelarjev zdela najprimernejša na območju nekdanje kočevarske vasi Ponikve v osrčju Kočevskega Roga. Bila pa je tudi najbolj ustrezna, saj znotraj 6 km kroga ni bilo naseljenih čebelnjakov. Glede na to smo se odločili za nakup primernega zemljišča na robu tega manjšega kraškega polja.

Leta 2004 smo izvedli na tem območju prva testiranja o primernosti postavitve plemenilne postaje. Trotarje in plemenilnike smo namestili v kovinske mreže, da so bili zaščiteni pred medvedom. Glede na to, da so bili rezultati vspodbudni smo se tega leta lotili tudi gradnje objekta.

Tako je bila na tem mestu leta 2005 dograjena in predana namenu  plemenilna postaja Rog - Ponikve v lasti Čebelarskega društva Semič. Zgradili smo jo čebelarji z veliko truda, vloženega lastnega dela in ob pomoči donatorjev.

Leta 2006 je pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije plemenilna postaja uspešno prestala test izoliranosti področja, ki je osnova za pridobitev statusa rodovniške vzreje matic, ki je bila odobrena leta 2008.

Leta 2009 in 2010 smo belokranjski čebelarji v okviru projekta "Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone pasme kranjske sivke" pridobili veliko znanja in opreme med drugim tudi za vzrejo matic. Pomemben del v projektu je imela tudi plemenilna postaja.

Velikokrat zapostavljen a pomemben del pri vzreji matic ima vzreja kakovostnih trotov. Teh mora biti v izobilju, zato je v vsaki od šestih družin na plemenilni postaji po nekaj okvirjev s trotovino namenjenih ravno temu. Trotarji morajo biti zelo živalni z oblico hrane, da so čebele pripravljene rediti trote. Za te družine skrbi vodja vzrejališča Jože Sever izkušen čebelar z zelo dolgo tradicijo čebelarjenja. Družine že zelo zgodaj, ko je na Ponikvah običajno še veliko snega, začne krmiti s kristaliziranim medom, ki ga da predhodno laboratorijsko pregledati.

Trotarji morajo imeti dovolj hrane skozi celo sezono, da so troti v dobri kondiciji in da jih je dovolj v vsem času primernem za praho matic. Najbrž ni potrebno posebej povdariti, da so te družine posebej odbrane glede na čistost pasme, mirnost, dober donos medu, imajo odličen čistilni nagon, primeren kubitalni indeks itd. To je preverjeno in odobreno tudi iz strani Kmetijskega inštituta Slovenije, pregled na morebitno prisotnost bolezni pa opravi pristojna veterinarska služba.

Enaka merila in kontrola velja tudi za vse družine v vzrejnih čebelnjakih, kjer so nameščene in oskrbovane družine matičarji iz katerih se jemlje vzrejni material za mlade matice. Gre za družine, ki so najboljše med odličnimi, da se njihove lastnosti prenašajo na nove rodove mladih matic.

Obstaja več načinov presajanja ličink, vendar smo se zaradi enostavnosti postopka odločili za sistem Jenter kjer se ni potrebno dotikati ličink. Pri pravilni uporabi je povsem kontrolirana starost ličink za vzrejo matic, delo pa je hitro in enostavno ter omogoča vedno dovolj kakovostnega vzrejnega materiala.

Po pokrivanju matičnikov prestavimo te v inkubator kjer se v matičnikih razvijejo matice do potrebne starosti za dodajanje v plemenilnike ali narejence, velikokrat pa se z njimi oskrbijo tudi čebelarji.

Matice vzrejamo v belokranjskem tipu plemenilnika. Sestavljen je iz dveh enot prostornine 2 x 5 litrov vmes pa ločen s pitalnikom kapacitete 2 x 1 kg pogače.

 

Sestavljajo ga 4 sati velikosti 23 cm x 10,5 cm, kar ustreza približno površini 1,1 AŽ sata. Pri vzreji ne sme manjkati čebel, ki morajo biti zdrave in dobro oskrbovane, vendar jih ne sme biti preveč, sicer lahko družinica tudi izroji.

Vsakih nekaj let je potrebno zamenjati vsaj trotovo linijo, da ne prihaja do parjenja v sorodstvu. Za ta namen se občasno s pridom poslužujemo umetne osemenitve matic.
   
Zelo zahteven del tega opravila je nabiranje semena trotov pri čemer je posebej pomembno, da pri tem skupaj s semenom v kapilarno cevko ne posesamo še mukusa.
Ko smo zbrali dovolj semena se lotimo osemenitve matic.
Matica je med postopkom omrtvičena z ogljikovim dioksidom, pri samem opravilu pa moramo paziti, da je ne poškodujemo sicer gre ves trud v nič.

Poleg spremljanja lastnosti matic z izvajanjem direktnega testa v vseh družinah v čebelnjaku opravim za vse družine še meritve kubitalnega indeksa. Pri tem opravilu je potrebno nabrat vzorce čebel ter čebelja krila pripraviti za analizo.

Da pridem do najboljših matičarjev pred kontrolo iz KISa v jesenskem delu sam opravim meritve in izberem najboljše družine. Pri tistih družinah, ki morebiti ne ustrezajo kriterijem ali so blizu mejnih vrednosti preprečim naslednje leto vzrejo trotov in jim ob prvi priliki tudi zamenjam matice z ustreznejšimi. To delo sicer zahteva veliko časa, vendar se to kasneje pozna pri vzrejenih maticah in pri družinah, ki ostanejo v domačem čebelnjaku. Tako se izognemo tudi težavam in preprečimo, da se nam kar naenkrat ne pojavijo čebele, ki nimajo kranjski pasmi čebele primernega kubitalnega indeksa.

Rodovniška vzreja matic ni vzreja kjer bi vzredili neomejeno količino matic. Terja veliko več spremljanja kakovosti mlade matice, če pa želimo preveriti še njeno potomstvo je potrebno počakati vsaj toliko, da se izvali njena prva zalega. Vse skupaj je seveda povezano s časom in stroški. Veliko tujih čebelarjev, ki so izkusili težave z nizkim kubitalnim indeksom želi imeti opravljeno tudi kontrolo le tega pri mladicah. Pri nas teh težav ni, ne moremo pa zadovoljiti tistih tujih kupcev, ki bi želeli imeti kubitalni indeks nad 3 kar po merilih za kranjsko sivko pri nas ni več dopustno.

Bolj kot doma v izvorni deželi kranjske sivke so rodovniške matice cenjene v tujini. Tako jih večina pristane pri tujih čebelarjih, ki jim ni žal odšteti nekaj več denarja za kakovosten vzrejni material za nadaljnjo vzrejo.

Za vse tuje pošiljke pa je potrebno poskrbeti, da jih pri prehodu meje ne glede na količino spremlja ustrezna mednarodna veterinarska dokumentacija, ki predstavlja za tujega čebelarja še dodaten strošek.

Za vzrejo kakovostnih matic nam ne sme biti v startu žal nasuti dovolj čebel, da se družinica kasneje lepo razvije.